[آلبوم 85]

  1. لکنت
  2. عاشق شدم
  3. خاطره ها
  4. اینم بمونه
  5. یادم میاد
  6. بی اعتنا
  7. من امشب میمیرم
  8. ترانه واژه
  9. آدم آهنی